Feiten

Op deze pagina vind je informatie van het werk door het Ondersteuningsteam. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt met de meest recente Voortgangsreportages en Leerraportages van het Ondersteuningsteam.

In de Voortgangsreportages staat hoeveel mensen zich bij ons aanmelden, hoeveel kinderen er betrokken zijn, met welke vragen ouders komen en meer. In deze rapporten laten we veel cijfers zien en beschrijven we ‘casussen’. Het is belangrijk om te benoemen dat het hier niet gaat om enkel kille cijfers, maar om echte mensen met echte ervaringen.

Rapportages Ondersteuningsteam

Hier vind je de laatste rapportages met inzichten, feiten en cijfers van het Ondersteuningsteam: