Feiten

Op deze pagina vind je informatie over de feiten van het werk door het Ondersteuningsteam. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt (tot november 2022 eens per maand, vanaf december 2022 eens per twee maanden).

In de Voortgangsreportages staat hoeveel mensen zich bij ons aanmelden, hoeveel kinderen er betrokken zijn, met welke vragen ouders komen en meer. In deze rapporten laten we veel cijfers zien en beschrijven we ‘casussen’. Het is belangrijk om te benoemen dat het hier niet gaat om koude cijfers, maar echte mensen met echte ervaringen.

Rapportages Ondersteuningsteam

Hier vind je de laatste feiten en cijfers van ons werk: