Professionals

Het Ondersteuningsteam biedt kosteloze extra steun aan ouders die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire en van wie de kinderen uit huis zijn geplaatst of ergens anders zijn gaan wonen. We helpen ook de kinderen van deze gedupeerde ouders. Het gaat om extra steun, naast de hulp die ouders en kinderen al krijgen via de Uitvoeringsinstantie Herstel Toeslagen (UHT) en via de gemeente.

De gedupeerde ouders hebben verschillende wensen: sommigen willen dat hun kind weer thuis komt wonen. Of dat zij weer of meer een rol in het leven van hun kind willen spelen. Of ze willen vooral het contact herstellen. Op deze website lees je hoe het Ondersteuningsteam wil samenwerken met alle professionals die nodig zijn om deze ouders en hun kinderen te helpen.

Wat houdt de extra steun van het Ondersteuningsteam in?

  • Luisteren. Ouders of kinderen krijgen een persoonlijke procesbegeleider. Deze luistert naar hun verhaal. Samen zetten ze de gebeurtenissen op een rij. Wat gebeurde wanneer, wie deed wat? Welke reden was daarvoor?
  • Een plan maken. We helpen de ouders of de kinderen hun vragen en wensen helder te formuleren. We maken een plan, zodat duidelijk wordt welke stappen we gaan zetten en hoeveel tijd daarmee ongeveer gemoeid gaat zijn.
  • Regelen. De persoonlijke procesbegeleider regelt alle contacten en gesprekken met de instanties en professionals die nodig zijn om de vragen en wensen van ouders of kinderen te beantwoorden en in te vullen. En we regelen de praktische hulp die ouders, gezinnen of kinderen nodig hebben.
  • Vasthouden. De persoonlijke procesbegeleider is bij gesprekken aanwezig, als ouders of kinderen dat wensen. Hij of zij staat naast de ouder of het kind en zet zich maximaal in tot alle vragen zijn beantwoord en we samen met de instanties tot een oplossing zijn gekomen.

We geven geen garanties over de uitkomst. We beloven wel dat we alles op alles zetten om de vragen van ouders en kinderen beantwoord te krijgen en waar mogelijk hun wensen te vervullen.

Een onafhankelijk team dat samenwerkt met ouders, kinderen en professionals

  • Het Ondersteuningsteam is onafhankelijk en neutraal. Dat betekent dat het niet verbonden is aan een (overheids)instantie zoals bijvoorbeeld een ministerie. De medewerkers zijn speciaal ingehuurd voor dit team. We hebben geen oordeel over wie verantwoordelijk voor of schuldig is aan de situatie van de ouders en kinderen. We richten ons op de mogelijkheden voor de toekomst.
  • We nemen geen werk van professionals over en we adviseren niet over wat wij vinden dat zij zouden moeten doen.
  • We zijn intermediair. We helpen ouders en kinderen en professionals om elkaar goed te begrijpen en samen te werken aan een oplossing.

De kern van het Ondersteuningsteam bestaat momenteel uit 40 procesbegeleiders. Daarnaast is er een team van ongeveer 7 personen dat de procesbegeleiders ondersteunt. Denk bijvoorbeeld aan het monitoren en ontwikkelen van de werkwijze, het maken van afspraken met ketenpartners en het voorbereiden van informatiebijeenkomsten. De procesbegeleiders wonen verspreid over Nederland. Zo kunnen zij gemakkelijk overal in het land afspreken met ouders en kinderen, die ondersteuning zoeken.

De procesbegeleiders ondersteunen de ouders en kinderen bij (gezins)herstel. Zij stellen zich gelijkwaardig op en werken in een tempo dat en op een wijze die aansluit bij de ouders en kinderen. Het resultaat dat de ouders en kinderen voor ogen hebben staat centraal. De procesbegeleiders hebben kennis van en ervaring in de jeugd- en volwassenenhulp en kennen de wegen en mogelijkheden op dit gebied. Ze werken vanuit verbinding en met respect voor alle betrokkenen. De personen in het team zijn gewend om creatieve oplossingen te bedenken en ook uit te voeren als hulpvragen vastlopen of zeer lastig zijn. In het team van procesbegeleiders werken ook enkele procesbegeleiders, die zelf gedupeerde zijn van de toeslagenaffaire.

Hoe kan ik ouders en/of kinderen aanmelden?

Heb je contact met een ouder en/of kind dat behoefte heeft aan extra ondersteuning van het Ondersteuningsteam? Dan kun je hen aanmelden door een e-mail te sturen naar contact@hetondersteuningsteam.nl met hun naam, e-mailadres en telefoonnummer. De ouder of het kind moet uiteraard toestemming geven om deze gegevens met ons te delen. Het Ondersteuningsteam deelt zelf de persoonlijke gegevens met niemand zonder voorafgaande toestemming van de betrokkenen.

Lees op de pagina Aanmelden wat er na ontvangst van de aanmelding gebeurt.

Aanmelden