Dakloos, maar ik kan weer naar de toekomst kijken

Negen jaar geleden werden de kinderen van deze moeder uithuisgeplaatst. De kinderen werden apart in pleeggezinnen geplaatst, zowel buiten als binnen haar netwerk. Er gebeurde in die periode veel waar deze moeder steeds minder grip op kreeg. Door haar hoge schulden bij de belastingdienst kwam ze steeds verder in de problemen en kon ze rekeningen niet meer betalen. De schulden en bijkomende problemen stapelden zich in snel tempo op. Uiteindelijk kon ze de huur niet meer betalen en kwam ze op straat te staan. Ze werd dakloos.

Deze moeder is nog steeds dakloos en slaapt bij verschillende kennissen op de bank en als ze nergens terecht kan in haar auto. Die heeft ze gekocht van de 30.000 euro die ze uitgekeerd heeft gekregen.

Ze wordt bijgestaan door een procesbegeleider en voerden al veel gesprekken. Ze hebben wekelijks, vaak meerdere keren per week, contact. Onze procesbegeleider, samen met een medewerker van het gemeentelijk Steunpunt, waren de eerste met wie zij haar verhaal deelde. Van haar procesbegeleider kreeg ze een opschrijfboekje cadeau waarin ze stukje voor stukje op papier probeert te zetten wat er allemaal is gebeurd. Nu zijn ze samen haar levensverhaal aan het uitpluizen. In dat proces komen zij zaken rondom de uithuisplaatsing tegen waardoor deze moeder zich realiseert dat haar kant van het verhaal nooit gehoord is geweest op cruciale momenten waarop besluiten zijn genomen. Besluiten die door inzicht te geven in haar kant van het verhaal destijds waarschijnlijk anders of niet genomen zouden zijn.

De procesbegeleider heeft inmiddels een gesprek georganiseerd met jeugdbescherming en een jurist. Daar heeft deze moeder haar verhaal kunnen vertellen. Als gevolg van dit gesprek is haar dossier heropend en komt er een nieuw onderzoek. Hierin zullen alle cruciale momenten van de uithuisplaatsing opnieuw tegen het licht worden gehouden. Dit om te zien of er momenten tijdens het proces waren waarin mogelijk andere stappen genomen hadden kunnen worden. Dit onderzoek loopt nu.

Met een van haar kinderen heeft deze moeder geen contact. Op dit moment worden er stappen gezet om het contact te herstellen.

Ten slotte worden er momenteel ook stappen gezet door de procesbegeleider om samen met het Steunpunt, UHT en het Brede Hulp Team ervoor te zorgen dat zij urgentie krijgt voor een woning. De procesbegeleider heeft alle partijen bij elkaar gebracht, en zij gaan hier nu mee aan de slag.

Deze moeder geeft aan: “Ik had eigenlijk al geaccepteerd dat dit mijn leven was. Dat hoeft nu niet meer. Mijn ogen zijn geopend. Ik kan weer naar de toekomst kijken.”