Trainingen

Het Ondersteuningsteam deelt haar inzichten in werksessies of trainingen, omdat we samen aan de lat staan voor verandering. Ze leveren een bijdrage aan het anders ondersteunen van gezinnen en jongeren in de jeugdzorg en geven je een andere kijk op het werken met mensen.

Wij bieden die inzichten en kennis aan via artikelen, sprekers en interactieve werksessies. De trainingen zijn geschikt voor teams, maar kunnen ook worden gebruikt als gastles op mbo, hbo en universiteit. De trainingen zijn geschikt voor jeugdprofessionals, beleidsmedewerkers, teammanagers of andere medewerkers in de jeugdzorgketen. Je kunt ons ook benaderen voor panelgesprekken, een denktank of lezing.

Kom bijvoorbeeld meer te weten over het verwoestende effect van armoede, de consequenties van trauma op herstel, optimaal samenwerken in de keten, sterke teams bouwen onder druk of de waarde van een verklarende analyse.

Omdat we houden van maatwerk en out of the box-projecten kun je ons ook benaderen met een eigen vraag, idee of initiatief via info@hetondersteuningsteam.nl

Trainingsaanbod Ondersteuningsteam

Bekijk hier ons trainingsaanbod en houd ook LinkedIn in de gaten voor inspiratie.

Twijfel als krachtig gereedschap voor doorbraken

Hoe zorg je voor contactherstel tussen getraumatiseerde en beschadigde ouders en hun kinderen? Die jeugdzorg tot het bot wantrouwen? Wetend hoe onwrikbaar wetten en regels zijn als het aankomt op contactherstel en terugplaatsing?

Het Ondersteuningsteam kreeg in april 2022 de opdracht die bestond uit deze vragen. Als speciaal en onafhankelijk team voor ouders die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire en te maken hadden of hebben met een uithuisplaatsing, werd aan ons gevraagd deze groep te ondersteunen in het contactherstel met hun kind.

Als kleine, nieuwe speler in de keten wist het Ondersteuningsteam bij de start in 2022 niet exact hoe zij deze opdracht kon waarmaken. Het bevragen van alles wat we wel wisten en ook niet wisten, het op een rij zetten van onze twijfels, zorgde vanaf dag één voor nieuwe inzichten en werkwijzes. Het zorgde voor nieuwe inzichten en groei bij ons team. Het stelde ons in staat doorbraken te forceren.

Deze doorbraken en inzichten vind je terug in de publicatie Twijfel als krachtig gereedschap voor doorbraken van het Ondersteuningsteam (2024).