Complexe echtscheiding en dreigende uithuisplaatsing

Eén van haar kinderen woont nog thuis. De andere twee zijn uithuisgeplaatst. Met een van hen heeft deze moeder inmiddels weer contact, met haar andere kind niet. Al jaren zit ze midden in een complexe echtscheiding. Door de vele problemen die spelen, die zich bovendien opstapelen, dreigt ook haar kind dat nog thuis woont uit huis geplaatst te worden.

Vanwege de complexiteit van haar situatie had deze moeder wekelijks buiten haar werk om zo’n 15 uur telefonisch contact met verschillende partijen. Door deze enorme (over)belasting, had dit negatieve consequenties voor haar moederschap. Onze procesbegeleider heeft zich daarom in eerste instantie gefocust op haar nog thuiswonende kind om de dreigende uithuisplaatsing te voorkomen.

Inmiddels is vanuit zorgverlening de ondersteuning voor deze moeder geïntensiveerd en heeft de procesbegeleider (zo lang als nodig is) al het contact met de betrokken partijen op zich genomen, waardoor deze moeder veel meer tijd heeft voor haar nog thuiswonende kind.

Er is hulpverlening geregeld om te helpen bij de complexe echtscheiding. De procesbegeleider heeft hiervoor multidisciplinaire overleggen georganiseerd die nu nog lopen. Voor deze moeder is ingezet op rouw- en traumatherapie zodat ze kan werken aan haar persoonlijke herstel. Met de gemeente is afgesproken dat zij dit traject financieren.

De stappen die genomen zijn betekenen voor deze moeder dat ze weer grip krijgt op haar leven en weer kan gaan zorgen voor haar kind. Binnenkort gaat ze samen met haar procesbegeleider kijken naar wat er mogelijk is voor de kinderen die niet meer thuis wonen.