Veelgestelde vragen over het Ondersteuningsteam

Mijn kind is uit huis geplaatst door de toeslagenaffaire, kan het Ondersteuningsteam mij helpen? En kan ik mij ook als kind melden? Deze, en nog, veel meer vragen en antwoorden, vind je op deze pagina.

Waarom moet ik mezelf melden bij het Ondersteuningsteam? De Belastingdienst kent mij toch als gedupeerde van de toeslagenaffaire?

Als je een gedupeerde ouder bent van de toeslagenaffaire met een uithuisgeplaatst kind, moet je jezelf melden bij het Ondersteuningsteam (OT) om hulp te krijgen van het OT. De namen en de gegevens die bekend zijn bij de Belastingdienst mogen, vanwege privacywetgeving, niet uit de systemen worden gehaald en aan het Ondersteuningsteam worden gegeven. Ben jij een gedupeerde ouder van de toeslagenaffaire en is jouw kind uit huis geplaatst? Dan kun je jezelf hier aanmelden.

Mijn kind is uit huis geplaatst door de toeslagenaffaire, kan het Ondersteuningsteam mij helpen?

Ja. Het Ondersteuningsteam kan bemiddelen bij het herstellen van contact met je kind, bezoekregelingen en terugkrijgen van gezag. Soms heb je andere problemen die contactherstel in de weg staan. Bijvoorbeeld problemen met wonen, schulden of gezondheid. Dan probeert het OT eerst die problemen samen met jou te verbeteren. Het OT werkt samen met jou én samen met partners in de keten, zoals de steunpunten van de gemeente.

Ik ben een kind van een ouder die gedupeerd is door de toeslagenaffaire. Kan het Ondersteuningsteam mij helpen?

Ja. Ook als je ouders gedupeerde waren van de toeslagenaffaire en je als kind uit huis geplaatst bent, of bent geweest, kun je je aanmelden bij het Ondersteuningsteam (OT). Je krijgt een procesbegeleider die je verder helpt met je vragen. We helpen je met het vinden van de weg in de hulpverlening. Het OT doet dat samen met partners in de keten inzetten, zoals de steunpunten van de gemeente. Ben jij een kind van een gedupeerde ouder van de toeslagenaffaire, dan kun je jezelf hier aanmelden.

Zorgt het Ondersteuningsteam voor een zo snel mogelijke hereniging met mijn kind of mijn ouders?

Nee, dat is niet per se het eerste doel. Inzage, begrip en hulp bij je dossier zijn voor veel ouders en kinderen eerste, belangrijke stappen. Daarmee helpt het Ondersteuningsteam (OT). Ook helpen we je om goed in gesprek te komen met de jeugdbescherming als dat lastig is voor je. We bekijken samen met de jeugdbescherming of andere betrokkenen wat de mogelijkheden zijn voor bij het maken van een bezoekregeling en contactherstel. We werken volgens de vragen en wensen van ouders en kinderen, zij hebben de regie.

Wat doet het Ondersteuningsteam voor mij?

Het Ondersteuningsteam (OT) bemiddelt tussen jou als ouder of als kind en alle partijen waarmee je te maken hebt gekregen door de toeslagenaffaire en uithuisplaatsing. Het OT koppelt je bijvoorbeeld aan de goede hulpverleningsorganisatie. Ook zorgt het OT dat je je dossiers kunt inzien en beter begrijpt. Het OT helpt met het verbeteren van de relaties met hulpverleners. Het OT doet geen eigen onderzoek en neemt ook geen beslissing over een terugplaatsing. We staan naast je, jij bent in regie en we blijven zo lang het nodig is.

Ik heb veel problemen gekregen door de toeslagenaffaire. Hoe kan ik worden geholpen?

Het Ondersteuningsteam (OT) is er voor ouders die zijn gedupeerd door de toeslagenaffaire met een uithuisgeplaatst kind. Het OT helpt bij het contact met alle instanties waarmee je te maken hebt gekregen door de toeslagenaffaire en de uithuisplaatsing. Dus ook als je problemen hebt met schulden, wonen of gezondheidsproblemen helpt het OT je met het regelen van praktische hulp. Wanneer die problemen beter op orde zijn, gaat het relatieherstel met je kind ook vaak beter.

Is het OT de zoveelste organisatie die beslist over mijn leven?

Nee. Het Ondersteuningsteam (OT) doet geen eigen onderzoek en neemt ook niet zelf een beslissing over het terugplaatsen van een kind. Het OT trekt samen met jou als ouder op. Jij hebt de regie. Het OT luistert en maakt samen met jou een plan. We regelen contacten, hulp en ondersteuning. De procesbegeleider blijft naast jou staan, totdat je vragen zijn beantwoord en jij en de instanties een oplossing hebben gevonden. Dat geldt ook voor kinderen van gedupeerde ouders, want het Ondersteuningsteam helpt óók de kinderen van gedupeerde ouders. Als zij willen, kunnen zij zichzelf aanmelden en krijgen ze een procesbegeleider die ze verder helpt.

Ik ben al zo lang bezig als gedupeerde, waarom lukt het nu wél om mij te helpen?

Het Ondersteuningsteam werkt met jou als ouder samen. We kennen de weg in de keten van instanties. Daarom word je gekoppeld aan een persoonlijke procesbegeleider. Deze regelt alle contacten en gesprekken met instanties en Jeugdbescherming. De persoonlijk procesbegeleider kan ook bij gesprekken aanwezig zijn en met jou en de instanties tot een oplossing komen.

Kan ik als professional uit de jeugdhulp of zorg ook aankloppen bij het Ondersteuningsteam?

Ja. Als de ouder toestemming geeft, mag ook een jeugdhulpprofessionals of zorgprofessionals zich namens de ouders melden bij het Ondersteuningsteam. De procesbegeleider helpt de ouders bij hun dossier, vragen en het vinden van hun weg in de hulpverlening. Professionals kunnen ook contact opnemen als ze vragen hebben over de werkwijze van het OT en of deze passend is voor de ouder die zij begeleiden. Een ouder aanmelden kan door een e-mail te sturen naar contact@hetondersteuningsteam.nl met hun naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Helpt het OT mij ook als ik bij mijn geen kinderen uit huis zijn geplaatst?

Nee. Het Ondersteuningsteam is er om ouders te helpen bij wie die door de toeslagenaffaire kinderen uit huis zijn geplaatst. In elke gemeente van Nederland is er een steunpunt ingericht voor gedupeerden die je kunt bellen of mailen. De ondersteuning is gericht op vijf leefgebieden: gezin, gezondheid, financiën, werk & inkomen en wonen. Lees daar op deze pagina meer over.

Wat kost de steun van het Ondersteuningsteam mij?

De steun van het Ondersteuningsteam (OT) is gratis. Als gedupeerde ouder of kind hoef je niet voor de steun van het OT te betalen.

Keren alle kinderen door hulp van het Ondersteuningsteam weer terug naar huis?

Nee. Niet alle kinderen zullen (snel) terugkeren naar hun ouders. Sommige ouders willen wel contact met hun kinderen, maar zijn zelf nog niet toe aan terugplaatsing omdat hun persoonlijke problemen nog te groot zijn. Soms zijn de kinderen al volwassen, ze wonen al zelfstandig.

Is het Ondersteuningsteam onafhankelijk?

Ja. In de uitvoering is het Ondersteuningsteam (OT) een neutrale en onafhankelijke bemiddelaar tussen alle partijen die betrokken zijn (geweest) bij de uithuisplaatsing van een kind.

Wie heeft het Ondersteuningsteam (OT) ingesteld?

Het Ondersteuningsteam (OT) is op verzoek van de Tweede Kamer ingesteld. Het wordt betaald door de Rijksoverheid. Het OT werkt vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG) en is dus geen onderdeel van de overheid.

Kunnen uit huis geplaatste kinderen ook na een lange tijd weer terug naar hun ouders?

Soms wel. Er is lang gewerkt met de zogenaamde ‘aanvaardbare termijn’. Deze richtlijn werd gebruikt om te bepalen na welke tijd een kind weer terug naar zijn of haar eigen ouders kon. Deze termijn staat ter discussie. Jeugdbeschermers kunnen soepeler omgaan met deze ‘aanvaardbare termijn’ voor terugkeer. Dat is belangrijk voor de kinderen van gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire die uit huis zijn geplaatst en nog gescheiden van hun ouders leven.

Gaat het Ondersteuningsteam zaken voor mij beslissen?

Nee, ouders blijven zelf in regie. Het Ondersteuningsteam (OT) staat naast je als ouder of als kind. We formuleren samen je vragen en wensen. Een persoonlijke procesbegeleider maakt, samen met de ouders of het kind, een plan. Het wordt duidelijk welke stappen je gaat zetten en hoeveel tijd die stappen ongeveer kosten.

Werkt het OT onder één hoed met de jeugdzorg?

Nee, het Ondersteuningsteam is onafhankelijk en neutraal.

Waarom worden kinderen uit huis geplaatst?

Kinderen worden in Nederland uit huis geplaatst na een oordeel van de kinderrechter. De rechter neemt dit besluit omdat hij of zij dat noodzakelijk vindt in het belang van hun veiligheid, verzorging en opvoeding. Bijvoorbeeld omdat er een onveilige opvoedsituatie is. Een uithuisplaatsing is bijna altijd zeer ingrijpend voor een kind en de ouder.

Heb ik als ouders van de toeslagenaffaire dezelfde rechten als andere ouders?

Ja. Alle slachtoffers van de toeslagenaffaire, ouders en kinderen, hebben recht op dezelfde bescherming als elk andere ouder en kind.